GlobalGAP – вимоги

GlobalGAP – вимоги

GlobalGAP є незалежною, добровільною системою забезпечення безпеки харчових продуктів для первинного сільськогосподарського виробництва. Стандарт був створений в 1997 році під назвою EUREPGAP як ініціатива робочої групи мережі роздрібної торгівлі, що входять до організації EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group). Це стандарт розроблений для сільськогосподарського продукту перед тим, як він залишить територію ферми, і він охоплює весь процес сільськогосподарського виробництва. Метою створення системи була розробка єдиних процедур, а також загального стандарту для Належної Сільськогосподарської Практики GAP (Good Agricultural Practice) і забезпечення безпеки харчових продуктів. Принципи стандарту покликані мінімізувати ризики, пов’язані з надходженням на ринок заражених харчових продуктів, та турбуватися про здоров’я споживачів. Виробникам рекомендується звести до мінімуму застосування добрив і засобів захисту рослин, щоб обмежити негативний вплив сільського господарства на довкілля.

Стандарт GlobalGAP включає в себе весь ланцюжок виробництва, від посіву або висадки рослин в ґрунт, догляду, збору врожаю, аж до обробки кінцевого продукту (наприклад: зберігання, упаковка, розфасовка). На даний час ця система є однією з найпопулярніших, її впроваджують найчастіше виробники/постачальники свіжих фруктів і овочів. Отримання сертифіката GlobalGAP  сприяє, розвиває і допомагає налагодити співпрацю з торговими мережами та покупцями з-за кордону. Часто вона стає перепусткою на нові ринки, є інструментом для налагодження контактів між компаніями.

Стандарт має міжнародний характер, але не є обов’язковим. Вимоги, які містяться в ньому, враховують різні системи виробництва, а також специфіку географічного положення виробництва продуктів. Він може використовуватися на фермах, що займаються рослинництвом, садівництвом та тваринництвом.

Практичне значення сертифікату полягає в тому, що він вимагається більшістю торговельних мереж або іншими контрагентами, яким він необхідний, щоб почати або продовжити співпрацю з суб’єктами, що надають необроблені сільськогосподарські продукти. Найчастіше система впроваджується в групах виробників, спілках виробників, оптових магазинах, разом з їх постачальниками, а також в індивідуальних господарствах.

Вимоги GlobalGAP ґрунтуються на європейському праві, що стосується:

 • безпеки харчових продуктів і можливості їх ідентифікації,
 • охорони навколишнього середовища,
 • безпеки і захисту працівників,
 • добробуту тварин.

З огляду на вагомий зміст і вимоги, незалежно від суб’єкта, який хоче впровадити систему, GlobalGAP завжди охоплює галузі, які проникають одна в одну і створюють основи стандарту.

Gap (Good Agricultural Practice) – “належна сільськогосподарська практика”. В рамках належної сільськогосподарської практики фермер зобов’язаний дбати про навколишнє середовище, про правильне використання і зберігання засобів захисту рослин, мінеральних добрив, кормів, ветеринарних препаратів. Фермер зобов’язаний дбати про стан полів, стан ґрунту, води, повітря. Крім того GAP – це також правильне поводження з відходами, чистота і порядок на фермі і безпека людей, що працюють у господарстві.

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point – система аналізу ризиків і критичних точок контролю, спрямована на забезпечення безпеки виробництва продуктів харчування через ідентифікацію та визначення масштабу загрози і ризики виникнення загроз на всіх етапах виробництва і торгівлі харчовими продуктами. Засади системи були точно визначені в постанові ЄС 852/2004 року.

Навколишнє середовище – охорона навколишнього середовища є елементом GAP і зобов’язує фермера діяти відповідно до всіх положень європейського та Національного екологічного права. Це стосується в першу чергу:

 • раціонального управління природними ресурсами відповідно до принципів сталого розвитку,
 • запобігання забрудненню навколишнього середовища,
 • відновлення природних елементів у відповідний стан,
 • охорони праці – сукупність вимог в області безпеки та гігієни праці зобов’язує до врахування в роботі сільськогосподарського господарства факторів з області:
  • техніки безпеки роботи,
  • медичної допомоги,
  • захист працівника від шкідливих факторів на робочому місці,
  • потреб соціального, місцевого, гігієнічного та фізіологічного характеру.

Захист тварин – це сфера інтересу GlobalGAP, яка стосується не тільки господарств, що займаються тваринництвом, а й тих, що займаються рослинництвом, де тварини можуть використовуватися, як робоча сила на різних етапах цього виробництва. Добробут – це система утримання, в рамках якої тваринам забезпечуються кращі умови для здоров’я, для задоволення поведінкових потреб при збереженні економічних реалій. Вона включає в себе вимоги, що стосуються:

− харчування,

− потреб життєвого простору,

– репродуктивних потреб,

− лікування,

– гігієни,

− відповідних умов освітлення,

– захисту від поганих погодних і кліматичних умов,

– гуманного ставлення та усунення стресогенних факторів,

– забезпечення умов, що запобігають травмуванню тварин.

Зазначені вище вимоги стосуються етапу вирощування тварин, транспортування та забою.

В основі стовпів інтегрованого стандарту забезпечення безпеки і якості на господарстві необхідно розмістити простежуваність –  іншими словами,  можливість відтворення і відслідковування історії продукту, сировини задля впевненості в тому, що продукт, пропонований для продажу, був захищений протягом всього виробничого і логістичного циклу.

Невід’ємною частиною стандарту GlobalGAP є також елемент оцінки ризику. Відповідно до основних принципів ФАО / ВООЗ в області безпеки харчових продуктів ризик – це ймовірність небезпечних наслідків для здоров’я, а також серйозність цих наслідків внаслідок загрози від харчових продуктів. У стандарті GlobalGAP оцінка ризиків є важливим компонентом, і її проведення є умовою для задоволення вимог суб’єкта у багатьох точках контролю.

Визначені і описані вище питання являють собою елементи системи, які взаємопов’язані, доповнюють один одного і являють собою цілісний набір вимог. Стандарт GlobalGAP підлягає поточним модифікаціям у зв’язку з частими змінами законодавства і підвищенням вимог до безпеки виробництва харчових продуктів. Модифікації стандарту разом з комплектом документації публікуються на офіційному міжнародному сайті GlobalGAP.

Close menu