Принципи сертифікації GlobalGAP

Сертифікація – це діяльність сертифікаційного органу, яка підтверджує, що ідентифікований продукт або процес відповідають вимогам. В системі GlobalGAP процесу сертифікації піддається спосіб виробництва, яким займається даний виробник. Виробником вважається фізична особа або підприємство, група виробників, які відповідають за вироблену ними продукцію, відповідно до сфери сертифікації, і які відповідають за продукцію, що продається, в рамках діяльності цього підрозділу.

Процес сертифікації може здійснюватися за критеріями, визначеними для індивідуальних господарств або для груп виробників.

Перше завдання виробника, який хоче пройти процес сертифікації на відповідність вимогам GlobalGAP, незалежно від того, чи це індивідуальний виробник, чи група виробників, є вибір органу з сертифікації. Це повинен бути орган затверджений GlobalGAP у сфері, що відповідає виробничій діяльності виробника. За перевірку відповідності органу відповідальність несе виробник. З обраним органом з сертифікації необхідно укласти договір, внести плату за реєстрацію, і подати для реєстрації необхідний комплект документів. Подана документація повинна містити дані про:

– підприємство або фермерське господарство і його місце розташування, контактні дані,

– заклад переробки, що підлягає сертифікації,

– продукт, що проходить процес сертифікації,

− версії контрольного списку, на підставі якого проводиться сертифікація.

Процес сертифікації індивідуальних господарств

Індивідуальний фермер сам подає заявку на сертифікацію до обраного органу. У разі, якщо господарство вперше подається на сертифікацію, то спочатку воно проходить попередню оцінку, яка складається з:

– власної оцінки, що проводиться виробником і на його відповідальність,

− зовнішньої інспекції, що проводиться представником органу з сертифікації, про яку попереджається заздалегідь.

Попередня оцінка проводиться для суб’єкта лише один раз у перший рік реєстрації в сертифікаційному органі і включає в себе всі етапи виробництва, місця і супутню інфраструктуру.

Потім господарство піддають належній оцінці, яка складається з:

– власної оцінки, що проводиться не рідше одного разу на рік за допомогою правильно підібраного повного Контрольного Списку,

– зовнішньої оцінки, що проводиться сертифікаційним органом. Вона проводиться на основі Контрольного Списку у формі планових та позапланових перевірок.

Перша планова перевірка повинна бути проведена не пізніше ніж 3 місяців з моменту впровадження системи, щоб забезпечити відповідні докази (реєстрації продуктів).

Вибір періоду, протягом якого буде проведено першу перевірку, залежить від того, чи суб’єкт проходить сертифікацію вперше, чи продовжує виданий раніше сертифікат. Найкращим періодом для проведення перевірки є період перед початком збору врожаю. . У разі виявлення принципових або другорядних невідповідностей, що перевищують 5%, господарство повинно вжити заходів щодо виправлення становища протягом 3 місяців від дати проведення початкової перевірки, інакше інспекція буде проведена знову.

Наступна перевірка після першої сертифікації повинна бути проведена, коли продукт буде доступний (в полі або на складі), щоб забезпечити репрезентативність зразка, що проходить щорічну перевірку. У разі виявлення принципових або другорядних невідповідностей, що перевищують 5%, господарство повинно вжити заходів щодо виправлення становища протягом 28 днів з дати проведення перевірки.

Визначення тривалості перевірки як під час першої, так і у чергової сертифікації залежить від багатьох факторів, таких як площа для вирощування, кількість зареєстрованих культур, кількість сертифікатів, а також від варіанту, обраного організацією.

Позапланові перевірки

Виробники, що пройшли сертифікацію, приблизно через 6 місяців з моменту видачі сертифіката можуть бути включені до списку, який піддається позаплановій перевірці до мінімальної кількості 10% відповідно до загальних правил GlobalGAP. Господарство зобов’язане забезпечити можливість проведення цієї перевірки відповідно до вимог норми.

Підсумком проведеної перевірки є заключна зустріч, в ході якої головуючий групи оцінювання повідомляє організації про результати перевірки та надає пояснення з приводу її результатів, які представлені у звіті оцінки GlobalGAP,  що складається з наступних елементів:

– деталі та предмет оцінки,

– можливі виявлені невідповідності,

– звіт про оцінку.

 

Звіт про оцінку є власністю Організації і не може бути переданий третім особам без згоди Організації, за винятком випадків, зазначених у стандарті GlobalGAP.

Сертифікат видається строком на 1 рік. Після цього, щоб продовжити термін дії сертифіката, необхідно пройти повторну сертифікацію. Фермер може отримати сертифікат в рамках одного або декількох закладів переробки, якщо така його специфіка пов’язана, наприклад, з географічним положенням або місцерозташуванням. Отримати сертифікат щодо продуктів, які на фермі не виробляються, неможливо. Можна, однак, провести, т.зв., паралельне виробництво в рамках даного закладу. Це виробництво здійснюється поза вимогами системи GlobalGAP, паралельно поруч з сертифікованим виробництвом. Однак, це не може бути виробництво того ж самого продукту і відбуватися в одному і тому ж закладі.

Сертифікація для груп виробників та індивідуальних господарств, що працюють в декількох місцях – система управління якістю

Для отримання сертифіката цим способом суб’єкти, якщо вони раніше не пройшли процес сертифікації на сумісність з системою GlobalGAP, піддаються попередній оцінці, в якій враховується:

– внутрішній аудит, що проводиться у виробничій групі / у індивідуального фермера ними самими на відповідність з системою управління якістю,

− внутрішній аудит, що проводиться у кожного виробника групи/в кожній локації у виробника на їх відповідальність згідно з Контрольним Списком, який складений відповідно до сфери та окремих частин процесу сертифікації,

– плановий зовнішній аудит системи управління якістю, що проводиться органом з сертифікації,

– планова зовнішня інспекція, що проводиться представником органу з сертифікації на основі Контрольного Списку,

– позапланова зовнішня інспекція, що проводиться представником органу з сертифікації на основі Контрольного Списку.

 

Після проведеної попередньої оцінки, виробник відповідно може перевірятися, принаймні, один раз на рік. Ця оцінка також включає в себе власну оцінку і зовнішню оцінку, проведену органом з сертифікації. Як і у індивідуальних виробників, сертифікат видається строком на один рік до закінчення якого, слід подати заявку на повторну сертифікацію, щоб не втратити його терміну дії.

Типи вимог

Пункти Контролю і Критерії Відповідності системи GlobalGAP включають в себе три основні види вимог:

– основні вимоги: згідно з якими необхідна 100% відповідність,

– другорядні вимоги: щодо яких допускається виконання 95% відповідних другорядних вимог,

– рекомендації: щодо яких не визначено рівень відповідності, незважаючи на те, що вони є предметом оцінки та являють собою належні практики, які повинні застосовуватися суб’єктом.

Санкції

При виявленні невідповідності виробник повинен зважати на санкції, що призначаються сертифікаційним органом. Санкції можуть стосуватися виробника і окремих продуктів, вироблених ним. Розрізняють три види санкцій:

Попередження (Warning)

Попередження – це зауваження, зроблене в момент виявлення невідповідності. Попередження здійснюється аудитором після закінчення перевірки. Якщо попередження стосується первинної сертифікаційної перевірки, заявник зобов’язаний вжити корегувальні заходи протягом 3 місяців з дати перевірки. Якщо корегувальні заходи не були проведені, то первинна перевірка повинна бути повторена. Якщо попередження буде надано під час перевірки, пов’язаної з відновленням сертифіката, коригувальні заходи слід вжити протягом 28 днів з моменту перевірки. Якщо коригувальні заходи не будуть проведені, сертифікат буде анульовано.

Призупинення дії сертифіката

Дія сертифіката може бути призупинена, якщо причина санкцій, пов’язана з попередженням, не була усунена у встановлений термін. Існує два типи призупинення дії сертифіката:

 – призупинення дії на прохання виробника та повідомлення органу  сертифікації у зв’язку з умовами, такими як невідповідність продукту або труднощі з усуненням причин невідповідності,

– призупинення дії, що видається органом з сертифікації внаслідок невідповідностей, виявлених в ході інспекції, особливо якщо це пов’язано з характеристиками, які можуть призвести до проблем безпеки харчування споживача.

Призупинення може бути частковим, якщо воно стосується певних продуктів, що підлягають сертифікації, або може стосуватися всіх продуктів.

Анулювання – розірвання договору

Договір, укладений між сторонами, може бути розірваний, якщо зафіксовано явне і свідоме порушення вимог GlobalGAP і виробник не в змозі надати докази реалізації ефективних коригувальних заходів, що спричинили до призупинення. В результаті розірвання договору виробник не може використовувати логотипи GlobalGAP, ні поширювати інформацію, що має сертифікат GlobalGAP. Виробник, який отримає повідомлення про розірвання договору не може подати заявку на сертифікацію GlobalGAP протягом періоду, принаймні, 12 місяців

Close menu