Wdrożenie systemu Globalgap

Standard GLOBAL G.A.P.

Obecnie GLOBAL G.A.P. stał się światowym systemem certyfikacji, składającym się z wzajemnych mechanizmów dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych, w szczególności obejmujących zagadnienia właściwego stosowania środków ochrony roślin, nawożenia, technik upraw, nawadniania, postępowania z odpadami, bezpieczeństwem pracowników i środowiska.

Specyfikacja systemów

Standardy uzupełniające IFA

Do standardu IFA, dodano standardy uzupełniające, które można, w niektórych przypadkach integrować.

W tym celu powstały:

  • moduł „GRASP” (GLOBAL G.A.P Risk Assessment on Social Practices;
  • „Ocena ryzyka dla warunków socjalnych” dla firm posiadających certyfikat GLOBAL G.A.P , który  kładzie nacisk  na aspekty związane z warunkami pracy;
  • moduł „Chain of Custody”  (Łańcuch Kontroli Pochodzenia Produktu). Standard ma zastosowanie dla struktur produkcyjnych, gdzie nie ma miejsca produkcja pierwotna, jego celem jest sprawdzenie oznakowania i możliwości odnalezienia produktu certyfikowanego, nawet wśród produktów niecertyfikowanych.

Wszystkie produkty certyfikowane wg GLOBAL G.A.P., które zmieniają prawnego właściciela i/lub są przetwarzane oraz/lub są poddawane przetwarzaniu poprzez outsourcing oraz są sprzedawane z oznakowaniem GLOBAL G.A.P, muszą spełniać wymagania Kontroli Pochodzenia Produktu GLOBAL G.A.P.

Certyfikacja

Istnieją dwie podstawowe możliwości certyfikacji GLOBAL G.A.P:

OPCJA 1: indywidualny producent zamierza certyfikować własne produkty zgodnie z wymaganiami  GLOBAL G.A.P, w zakresie związanym z określoną działalnością (np. produkty owocowo-warzywne, hodowla zwierząt itp.)

OPCJA 2:  grupa producentów (np. spółdzielnie  i organizacje producentów) zamierza certyfikować produkty rolne, zgodnie z wymaganiami stosownego zakresu GLOBAL G.A.P., uzupełnionego o wymagania związane z zarządzaniem, poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). W tej opcji certyfikat jest wydawany dla organizacji wiodącej, która gwarantuje przestrzeganie wymagań normy przez producentów wchodzących w skład grupy.

Korzyści certyfikacji

  • Rozpoznawalność na rynkach krajowych i zagranicznych, tym samym możliwość wejścia na rynki międzynarodowe;
  • Możliwość wykorzystania istniejących powiązań z innymi systemami certyfikacyjnymi ( ISO 9001, BRC, IFS; ISO 22000; HACCP , certyfikaty produktu);
  • Gwarancja zdrowych, bezpiecznych dla konsumenta produktów;
  • Gwarancja uzyskania dowodu na zgodność procesu produkcji z międzynarodowymi standardami, co ułatwia konkurowanie na rynku;
  • Obniżenie kosztów produkcji, co związane jest z optymalizacją procesów produkcji tj. zwiększeniem wydajności zużycia surowców naturalnych, zmniejszeniem zużycia stosowanych środków ochrony roślin;
  • Zminimalizowanie szkodliwych wpływów na środowisko, poprzez stosowanie różnego rodzaju technik rekultywacji oraz ochronę środowiska;
  • Certyfikat to przede wszystkim narzędzie marketingowe – licencja na sprzedaż w sieciach handlowych, a także na eksport.
Close menu