ორგანული სასუქით გამდიდრების პროგრამა

ეკოლოგიურად სუფთა ამერიკული მოცვის ნაყოფის ხარისხის ამაღლების პროგრამა

 

პრეპარატი დოზა ჰექტარზე  დამუშავების მიზანი და შენიშვნა
ადრიან გაზაფხულზე
Bioilsa 6-5-13 გრუნტში 300-400 კგ მცენარის მომარაგება აზოტით, ფოსფორით, კალიუმით, მაგნიუმით და გოგირდით. ფესვთა სისტემის განვითარების სტიმულირება, ნიადაგის მიკრობიოლოგიური მოქმედების გაზრდა, ნიადაგის ნაყოფიერების გაზრდა, ჰუმუსის შემადგენლობის გაზრდა, საკვები ნივთიერებების ათვისების გაუმჯობესება.
ფოთლებისა და ყვავილედების განვითარება
NaturalCrop® SL 1.5-2 ლ სასუქით გამდიდრება კარგად ათვისებადი აზოტით, ფოთლებისა და ფესვების ბიომასის გაზრდა, მიკრო და მაკრო ელემენტების შეწოვის გაუმჯობესება, პროცედურების ეფექტურობის გაზრდა და ფოთლების ზედაპირის გაუმჯობესება. გაიმეორეთ პროცედურები ყოველ 10-14 დღეში.
SmartSil WP 1-2 კგ მცენარეთა უზრუნველყოფა სილიციუმით, კალციუმით და მიკროელემენტებით , ნერგების ზრდის სტიმულირება, მავნე გარემო პირობების, სოკოვანი დაავადებებისა და მავნებლებიადმი წინააღმდეგობის გაწევის გაზრდა. გაიმეორეთ პროცედურები ყოველ 10-14 დღეში.
ZumbaPlant® 1-1.5 კგ მცენარეთა წინააღმდეგობის გაზრდა ნაცრის, ანთრაზნოზისა და სხვა დაავადებებისადმი,  რომლებიც ღეროს გაფუჭებას იწვევს. პროცედურების შესრულება საჭიროა ამინდისა და სოკოვანი დაავადებების რაოდენობიდან გამომდინარე.
Bioilsa 12.5 200-300 კგ სასუქით დამდიდრება აზოტის მეორე დოზით. ფესვთა სისტემის განვითარების სტიმულირება, ნიადაგის მიკრობიოლოგიური მოქმედების გაზრდა, ნიადაგის ნაყოფიერების გაზრდა, ჰუმუსის შინაარსის გაზრდა, საკვები ნივთიერებების ათვისების გაუმჯობესება.
ყვავილობა
ZumbaPlant® 1-1.5 კგ მცენარეთა წინააღმდეგობის გაზრდა ნაცრის, ანთრაზნოზისა და სხვა დაავადებებისადმი,  რომლებიც ღეროს გაფუჭებას იწვევს. პროცედურების შესრულება საჭიროა ამინდისა და სოკოვანი დაავადებების რაოდენობიდან გამომდინარე.
ნაყოფის ზრდა და მწიფობა
NaturalCrop® SL 1.5-2 ლ  სასუქით გამდიდრება კარგად ათვისებადი აზოტით, ფოთლებისა და ფესვების ბიომასის გაზრდა, მიკრო და მაკრო ელემენტების შეწოვის გაუმჯობესება, პროცედურების ეფექტურობის გაზრდა და ფოთლების ზედაპირის გაუმჯობესება. გაიმეორეთ პროცედურები ყოველ 10-14 დღეში.
SmartSil WP 1-2 კგ ნაყოფის ზრდის გაუმჯობესება, ელასტიურობის ამაღლება, ექსტრაქტის შემცველობის გაზრდა, მცენარისთვის სილიციუმის, კალციუმის და მიკროელემენტების მიწოდება, გარემოზე უარყოფითი პირობებისადმი, სოკოვანი დაავადებების და მავნებლების წინააღმდეგობის გაზრდა. გაიმეორეთ პროცედურები ყოველ 10-14 დღეში
ZumbaPlant® 1-1.5 კგ მცენარეთა წინააღმდეგობის გაზრდა ნაცრის, ანთრაზნოზისა და სხვა დაავადებებისადმი,  რომლებიც ღეროს გაფუჭებას იწვევს. პროცედურების შესრულება საჭიროა ამინდისა და სოკოვანი დაავადებების რაოდენობიდან გამომდინარე.

საასუქის შესაძენად დაგვიკავშირდით: +48 695 195 816

ჩვენ გთავაზობთ ფასდაკლებებს  ჩვენი მუდმივი კლიენტებისთვის.

Close menu