კამჩატკური ცხრატყავას ჯიშები

პოლონური ჯიშები

Zojkaადრეული ჯიში(მაისის ბოლო), მოსავალი უხვია, მწიფე ნაყოფი ტკბილია გემოთი, ნაყოფი საკმაოდ მყარად არიან დამაგრებული ბუჩქზე, ამიტომ საჭიროა დიდი ძალისხმევა ნაყოფის დასაფერთხად, მეორე მხრივ, ეს უპირატესობაა, რადგან მწიფე ნაყოფი თავისით არ ჩამოცვივდება ბუჩქიდან, ნაყოფი მოგრძოა და ბოლოებში მომრგვალებული.

Wojtekსაშუალო-საადრეო(ივნისის დასაწყისი), მოსავალი 1 ბუჩქიდან 5 კგ-მდე, ნაყოფი არის გემრიელი, ტკბილ-მჟავე, ძალიან კარგი ხარისხის, ნაყოფი შეიძლება ხელით და მექანიკურად დაიფერთხოს, ძალიან სწრაფად იზრდება, ერთი ნაყოფის წონა დაახლოებით 1.9 გრ-ია, ნაყოფის ფორმა დაახლოებით კონუსის ფორმისაა.

Jolanta- საშუალო-საადრეო ჯიში, მოსავალი ძალიან უხვია (მაგრამ ოდნავ ნაკლები ვიდრე Wojtek), ნაყოფი გემრიელია, ტკბილ-მჟავე, ოდნავ მწარე. მოკრეფა ხდება დაფერთხვით. ეს ჯიში ხშირად Wojtek– ს დამამტვერიანებლად გამოიყენება, რადგან იმავე პერიოდში ყვავის და მწიფდება.

Iga – საშუალო-საგვიანო ჯიში, უხვი მოსავალი, მწიფე ნაყოფი ოდნავ ტკბილია, მოკრეფა ხდება დაფერთხვით, ნაყოფი წაგრძელებულია, მრგვალდება ორივე ბოლოში.

Tola – საშუალო-საგვიანო ჯიში, უხვი მოსავალი, თითო ბუჩქიდან 4 კგ-მდე იკრიფება, მწიფე ნაყოფი ოდნავ ტკბილი და ძალიან სურნელოვანია. მომწიფების და ბუნებრივი მუქი ფერის მისაღებად, ამ ჯიშს ბევრი მზის შუქი სჭირდება, ასე რომ, ის ჩრდილში ვერ იზრდება. ნაყოფი ოვალურია.

Rebeka – საგვიანო ჯიში (ივნისის მეორე ნახევარი), ბუჩქიდან 5 კგ-მდე ნაყოფი იკრიფება, გემოთი ჩამოგავს მოცვს, ნაყოფი მყარად არის დამაგრებული ბუჩქზე, როგორც Zojka-ს შემთხვევაში, ”სწრაფი” მოსავლის დროს, ნაყოფი შეიძლება დაზიანდეს პედუნკულის დროს, ნაყოფი კვერცხის ფორმისაა.

Ruben- საგვიანო ჯიში , უხვი მოსავალი, 3.5 კგ-მდე თითო ბუჩქზე, მწიფე ნაყოფის გემო მაღალი ლურჯი მოცვის მსგავსია, ტკბილი ნაყოფი შეიძლება დაიფერთხოს, დამწიფებული ნაყოფი ძალიან კარგი ხარისხისაა , ნაყოფი კონუსის ფორმისაა

ძველი რუსული ჯიშები

Челябинка, Длинноплодная, Синеглазка, Волшебница – ნაყოფი მცირე და მჟავეა, ბუჩქები უფრო ცუდად მოსავალს იძლევა, ვიდრე პოლონური ჯიშები.

Бакчарская Юбилейная პერსპექტიული ჯიში, მწიფდება ივნისის მეორე ნახევარში, ნაყოფი ძალიან გემრიელი და ტკბილია, ერთი ბუჩქისგან მოსავლიანობა შეიძლება მიაღწიოს 5 კგ-ს.

Дочь Великана  (Giant’s Daughter) საშუალო-ადრეული ჯიში, მწიფდება ივნისის მეორე ნახევარში, ჯიშის მთავარი მახასიათებელია ნაყოფის ზომა (ისევე როგორც Chandler ლურჯი მოცვის), ნაყოფი იდეალურია დესერტებისთვის მათი ზომისა და გემოს გამო.

Восторг и Югана (ივნისის მეორე ნახევარი) (2010 და 2012 წლის უახლესი რუსული ჯიშები), ჯიშის ავტორების აზრით, აქვთ ძალიან მაღალი მოსავლიანობის პოტენციალი (6 კგ-მდე თითო ბუჩქში), ნაყოფი აღწერილია როგორც ძალიან კარგი, მწიფე ნაყოფი შეიცავს უამრავ შაქარს.

კანადური ჯიშები

  • Aurora(რეგისტრირებულია 2012 წ.),
  • Borealis (2007 წ.),
  • Honeybee,
  • Tundra
  • Indygo Gem.
Close menu