GlobalGAP – вимоги

GlobalGAP – вимоги

GlobalGAP є незалежною, добровільною системою забезпечення безпеки харчових продуктів для первинного сільськогосподарського виробництва. Стандарт був створений в 1997 році під назвою EUREPGAP як ініціатива робочої групи мережі роздрібної торгівлі, що входять до організації EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group). Це стандарт розроблений для сільськогосподарського продукту перед тим, як він залишить територію ферми, і він охоплює весь процес сільськогосподарського виробництва. Метою створення системи була розробка єдиних процедур, а також загального стандарту для Належної Сільськогосподарської Практики GAP (Good Agricultural Practice) і забезпечення безпеки харчових продуктів. Принципи стандарту покликані мінімізувати ризики, пов’язані з надходженням на ринок заражених харчових продуктів, та турбуватися про здоров’я споживачів. Виробникам рекомендується звести до мінімуму застосування добрив і засобів захисту рослин, щоб обмежити негативний вплив сільського господарства на довкілля.

Стандарт GlobalGAP включає в себе весь ланцюжок виробництва, від посіву або висадки рослин в ґрунт, догляду, збору врожаю, аж до обробки кінцевого продукту (наприклад: зберігання, упаковка, розфасовка). На даний час ця система є однією з найпопулярніших, її впроваджують найчастіше виробники/постачальники свіжих фруктів і овочів. Отримання сертифіката GlobalGAP  сприяє, розвиває і допомагає налагодити співпрацю з торговими мережами та покупцями з-за кордону. Часто вона стає перепусткою на нові ринки, є інструментом для налагодження контактів між компаніями.

Стандарт має міжнародний характер, але не є обов’язковим. Вимоги, які містяться в ньому, враховують різні системи виробництва, а також специфіку географічного положення виробництва продуктів. Він може використовуватися на фермах, що займаються рослинництвом, садівництвом та тваринництвом.

Практичне значення сертифікату полягає в тому, що він вимагається більшістю торговельних мереж або іншими контрагентами, яким він необхідний, щоб почати або продовжити співпрацю з суб’єктами, що надають необроблені сільськогосподарські продукти. Найчастіше система впроваджується в групах виробників, спілках виробників, оптових магазинах, разом з їх постачальниками, а також в індивідуальних господарствах.

Вимоги GlobalGAP ґрунтуються на європейському праві, що стосується:

 • безпеки харчових продуктів і можливості їх ідентифікації,
 • охорони навколишнього середовища,
 • безпеки і захисту працівників,
 • добробуту тварин.

З огляду на вагомий зміст і вимоги, незалежно від суб’єкта, який хоче впровадити систему, GlobalGAP завжди охоплює галузі, які проникають одна в одну і створюють основи стандарту.

Gap (Good Agricultural Practice) – “належна сільськогосподарська практика”. В рамках належної сільськогосподарської практики фермер зобов’язаний дбати про навколишнє середовище, про правильне використання і зберігання засобів захисту рослин, мінеральних добрив, кормів, ветеринарних препаратів. Фермер зобов’язаний дбати про стан полів, стан ґрунту, води, повітря. Крім того GAP – це також правильне поводження з відходами, чистота і порядок на фермі і безпека людей, що працюють у господарстві.

 

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point – система аналізу ризиків і критичних точок контролю, спрямована на забезпечення безпеки виробництва продуктів харчування через ідентифікацію та визначення масштабу загрози і ризики виникнення загроз на всіх етапах виробництва і торгівлі харчовими продуктами. Засади системи були точно визначені в постанові ЄС 852/2004 року.

Навколишнє середовище – охорона навколишнього середовища є елементом GAP і зобов’язує фермера діяти відповідно до всіх положень європейського та Національного екологічного права. Це стосується в першу чергу:

 • раціонального управління природними ресурсами відповідно до принципів сталого розвитку,
 • запобігання забрудненню навколишнього середовища,
 • відновлення природних елементів у відповідний стан,
 • охорони праці – сукупність вимог в області безпеки та гігієни праці зобов’язує до врахування в роботі сільськогосподарського господарства факторів з області:
  • техніки безпеки роботи,
  • медичної допомоги,
  • захист працівника від шкідливих факторів на робочому місці,
  • потреб соціального, місцевого, гігієнічного та фізіологічного характеру.

Захист тварин – це сфера інтересу GlobalGAP, яка стосується не тільки господарств, що займаються тваринництвом, а й тих, що займаються рослинництвом, де тварини можуть використовуватися, як робоча сила на різних етапах цього виробництва. Добробут – це система утримання, в рамках якої тваринам забезпечуються кращі умови для здоров’я, для задоволення поведінкових потреб при збереженні економічних реалій. Вона включає в себе вимоги, що стосуються:

− харчування,

− потреб життєвого простору,

– репродуктивних потреб,

− лікування,

– гігієни,

− відповідних умов освітлення,

 – захисту від поганих погодних і кліматичних умов,

– гуманного ставлення та усунення стресогенних факторів,

– забезпечення умов, що запобігають травмуванню тварин.

 Зазначені вище вимоги стосуються етапу вирощування тварин, транспортування та забою.

В основі стовпів інтегрованого стандарту забезпечення безпеки і якості на господарстві необхідно розмістити простежуваність –  іншими словами,  можливість відтворення і відслідковування історії продукту, сировини задля впевненості в тому, що продукт, пропонований для продажу, був захищений протягом всього виробничого і логістичного циклу.

Невід’ємною частиною стандарту GlobalGAP є також елемент оцінки ризику. Відповідно до основних принципів ФАО / ВООЗ в області безпеки харчових продуктів ризик – це ймовірність небезпечних наслідків для здоров’я, а також серйозність цих наслідків внаслідок загрози від харчових продуктів. У стандарті GlobalGAP оцінка ризиків є важливим компонентом, і її проведення є умовою для задоволення вимог суб’єкта у багатьох точках контролю.

Визначені і описані вище питання являють собою елементи системи, які взаємопов’язані, доповнюють один одного і являють собою цілісний набір вимог. Стандарт GlobalGAP підлягає поточним модифікаціям у зв’язку з частими змінами законодавства і підвищенням вимог до безпеки виробництва харчових продуктів. Модифікації стандарту разом з комплектом документації публікуються на офіційному міжнародному сайті GlobalGAP.

Джерела: 

 

Print Friendly, PDF & Email

Щоб продовжити перегляд сайту, потрібно прийняти файли cookie. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. більше інформації / more informations

Шановні пані та панове, з метою надання послуг на найвищому рівні ми використовуємо файли cookie як частину нашого веб-сайту. Використання сайту без зміни параметрів cookie означає, що вони будуть розміщені на вашому кінцевому пристрої. Якщо ви не згодні, будь ласка, будь ласка, внесіть зміни до ваших налаштувань браузера. The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Закрийте / Close