GLOBAL G.A.P. სისტემის დანერგვა

GLOBAL G.A.P. სტანდარტი

დღევანდელ დღეს GLOBAL G.A.P. გახდა სერთიფიცირების მსოფლიო სისტემად, რაც მაღალხარისხიანი სასოფლო-სამეურნეო და საწარმოო პრაქტიკის შერწყმის შედეგია, რომლებიც, პირველ რიგში, მცენარეთა დაცვის პროდუქტების, სასუქების, დამუშავების ტექნიკის, მორწყვის, ნალექების გამოყენებას, შრომის უსაფრთხოებასა და გარემოს დაცვას მოიცავს.

სისტემების სპეციფიკაცია

სტანდარტები, რომლებიც ავსებენ IFA

IFA სტანდარტს დაემატა დამატებითი სტანდარტები, რომლებიც ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ინტეგრირებულ იყოს.

ამ მიზნით, გამოჩნდა::

  • "GRASP" მოდული (GLOBAL G.A.P Risk Assessment on Social Practices);
  • GLOBAL G.A.P სერთიფიკატის მქონე ფირმებისთვის „სოციალური პირობების რისკის შეფასება“, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მუშაკთა სამუშაო პირობებთან დაკავშირებულ ასპექტებს;
  • მოდული "Chain of Custody" (პროდუქტის წარმოშობის კონტროლის პროცედურა). სტანდარტი გამოიყენება საწარმოო სტრუქტურებისთვის, სადაც არ არის ადგილი პირველადი წარმოებისთვის, მისი დანიშნულებაა შეაფასოს ეტიკეტირება და სერთიფიცირებული პროდუქტის იდენტიფიცირების შესაძლებლობა არასერთიფიცირებულ პროდუქტებშიც კი.

ყველა ის პროდუქტი, სერთიფიცირებული GLOBAL G.A.P.– ს შესაბამისად, რომელიც იურიდიულად ცვლის მესაკუთრეს და / ან გადამუშავდება ან / და ექვემდებარება გადამუშავებას აუთსორსინგით და იყიდება  GLOBAL G.A.P,ეტიკეტით უნდა შეესაბამებოდეს GLOBAL G.A.P.– ს პროდუქციის წარმოშობის კონტროლს.

სერთიფიცირება

არსებობს GLOBAL G.A.P სერტიფიკაციის ორი ძირითადი მახასიათებელი:

ოპცია 1: ინდივიდუალური მწარმოებელი აპირებს საკუთარი პროდუქციის სერტიფიკაციას GLOBAL G.A.P– ის მოთხოვნების შესაბამისად, გარკვეული ტიპის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სფეროში (მაგ. ბოსტნეული / ხილი, მეცხოველეობა და ა.შ..)

ოპცია 2: მწარმოებელთა ჯგუფი (მაგალითად, კოოპერატივები ან მწარმოებლების პროფკავშირები) აპირებენ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის სერთიფიცირებას GLOBAL G.A.P შესაბამისი კომპეტენციის მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც შევვსებულია მენეჯმენტის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ხარისხის მართვის სისტემის (QMS) განხორციელების გზით. ეს ვარიანტი ითვალისწინებს ძირითადი ორგანიზაციისთვის სერთიფიკატის გაცემას, რომელიც უზრუნველყოფს ჯგუფის მწარმოებელთა მოთხოვნების დაცვას.

სერთიფიცირების უპირატესობა
  • ადგილობრივ და უცხოურ ბაზრებზე ცნობადობაა, ამით საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლის შესაძლებლობა;
  • სხვა სასერთიფიკატო სისტემებთან გაერთიანების შესაძლებლობა (ISO 9001, BRC, IFS; ISO 22000; HACCP, პროდუქტის სერთიფიკატები);
  • მომხმარებლისთვის ჯანსაღი და უსაფრთხო პროდუქციის გარანტია;
  • წარმოების პროცესის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის მტკიცებულების მოპოვების გარანტია, რაც ხელს უწყობს ბაზარზე კონკურენციას;
  • წარმოების ხარჯების შემცირება წარმოების პროცესის ოპტიმიზაციის შედეგად, ანუ ნედლეულის მოხმარების პროდუქტიულობის გაზრდა, მცენარეთა დაცვის პროდუქტების გამოყენების შემცირება;
  • გარემოსთვის მავნე ზემოქმედების მინიმიზაცია რეკულტივაციის სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენებით და გარემოს დაცვის მიზნით;
  • სერთიფიკატი, უპირველეს ყოვლისა, მარკეტინგული საშუალებაა - საცალო ქსელებში გაყიდვის ლიცენზია, ასევე ექსპორტი.

საიტის სანახავად მიიღეთ ქუქი-ფაილები/ By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. მეტი ინფორმაცია/ more informations

ქალბატონებო და ბატონებო, იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ მომსახურება მაღალ დონეზე, ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს, როგორც ჩვენი ვებსაიტის ნაწილს. საიტის გამოყენება ქუქი-ფაილების პარამეტრების შეცვლის გარეშე ნიშნავს, რომ ისინი განთავსდება თქვენს საბოლოო მოწყობილობაზე. თუ არ ეთანხმებით, გთხოვთ, შეიტანოთ ცვლილებები ბრაუზერის პარამეტრებში. The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

დახურვა / Close